Hỏi đáp pháp luật

Yêu cầu xuất hoá đơn khi khám chữa bệnh tại bệnh viện

Bệnh nhân là người lao động khi khám chữa bệnh tại bệnh viện có yêu cầu xuất hóa đơn GTGT chi phí khám chữa bệnh nhưng bệnh viện chỉ xuất hóa đơn bán hàng điện tử và lý giải là dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc đối tượng chịu thuế nên không xuất hóa đơn GTGT, đó là theo quy định của bộ tài chính. Bệnh viện lý giải như vậy có đúng không?
Vũ Anh Law Trả lời:

 -            Theo Khoản 1 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC quy định: Dịch vụ y tế, dịch vụ thú y, bao gồm dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, phòng bệnh cho người và vật nuôi, dịch vụ sinh đẻ có kế hoạch, dịch vụ điều dưỡng sức khoẻ, phục hồi chức năng cho người bệnh, dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật; vận chuyển người bệnh, dịch vụ cho thuê phòng bệnh, giường bệnh của các cơ sở y tế; xét nghiệm, chiếu, chụp, máu và chế phẩm máu dùng cho người bệnh.

Dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật bao gồm cả chăm sóc về y tế, dinh dưỡng và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng cho người cao tuổi, người khuyết tật.

Trường hợp trong gói dịch vụ chữa bệnh (theo quy định của Bộ Y tế) bao gồm cả sử dụng thuốc chữa bệnh thì khoản thu từ tiền thuốc chữa bệnh nằm trong gói dịch vụ chữa bệnh cũng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT

Căn cứ tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC quy định các loại hóa đơn như sau:

Hóa đơn giá trị gia tăng (mẫu số 3.1 Phụ lục 3 và mẫu số 5.1 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này) là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động sau:

·           Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa;

·           Hoạt động vận tải quốc tế;

·           Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;

Hóa đơn bán hàng dùng cho các đối tượng sau đây:

·           Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa, dịch vụ trong nội địa, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu (mẫu số 3.2 Phụ lục 3 và mẫu số 5.2 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

·           Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan” (mẫu số 5.3 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

 

 

 

Như vậy, việc bệnh viện lý giải không xuất hóa đơn GTGT là đúng, nhưng bệnh viện phải xuất hóa đơn khác theo quy định.

 

Xem thêm tin khác...