Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường và giải quyết nợ xấu - Vu Anh Law Firm
LoginIcon Đăng nhập ContactIcon Liên hệ ContactIcon Quảng cáo ContactIcon Hỏi đáp pháp luật
Tên văn bản Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường và giải quyết nợ xấu
Mã văn bản
Ngày ban hành 06/01/2013
Ngày có hiệu lực 06/01/2013
Thể loại Quy định
Lĩnh vực Tài chính
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người kí N/A
Đính kèm 02_nq-cp_163775.doc
Nội dung:
về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường và giải quyết nợ xấu