Thông tư 02/2013/TT-NHNN quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt - Vu Anh Law Firm
LoginIcon Đăng nhập ContactIcon Liên hệ ContactIcon Quảng cáo ContactIcon Hỏi đáp pháp luật
Tên văn bản Thông tư 02/2013/TT-NHNN quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt
Mã văn bản 02/2013/TT-NHNN
Ngày ban hành 20/01/2013
Ngày có hiệu lực 31/05/2013
Thể loại Thông tư
Lĩnh vực Tài chính
Cơ quan ban hành Ngân hàng Nhà nước
Người kí Đặng Thanh Bình
Đính kèm 02_2013_tt-nhnn_165814.doc
Nội dung:
..