Thông tư 02/2014/TT-BGDĐT về Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành - Vu Anh Law Firm
LoginIcon Đăng nhập ContactIcon Liên hệ ContactIcon Quảng cáo ContactIcon Hỏi đáp pháp luật
Tên văn bản Thông tư 02/2014/TT-BGDĐT về Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Mã văn bản Thông tư 02/2014/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 07/02/2014
Ngày có hiệu lực 24/03/2014
Thể loại Thông tư
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào Tạo
Người kí Nguyễn Thị Nghĩa
Đính kèm 02_2014_tt-bgddt_220778.doc
Nội dung:
Thông tư ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; quy chế quy định cụ thể các nội dung: tiêu chuẩn, hồ sơ, quy trình công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.
Quy chế này áp dụng đối với trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ (sau đây gọi chung là trường mầm non) thuộc các loại hình trong hệ thống giáo dục quốc dân; các tổ chức, cá nhân có liên quan.