Thông tư số 39/2012/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 về sản xuất kinh doanh rượu - Vu Anh Law Firm
LoginIcon Đăng nhập ContactIcon Liên hệ ContactIcon Quảng cáo ContactIcon Hỏi đáp pháp luật
Tên văn bản Thông tư số 39/2012/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 về sản xuất kinh doanh rượu
Mã văn bản 39/2012/TT-BCT
Ngày ban hành 19/12/2012
Ngày có hiệu lực 04/02/2013
Thể loại Thông tư
Lĩnh vực Hành chính
Cơ quan ban hành Luật Vũ Anh
Người kí N/A
Đính kèm 39_2012_tt-bct_163146.doc
Nội dung:
Thông tư số 39/2012/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 về sản xuất kinh doanh rượu