Đối tác

Với nhiều năm kinh nghiệm và hoạt động, Công ty Cổ phần Thẩm định giá QAV Việt Nam ngày càng phát triển. Hiện chúng tôi là đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định giá cho nhiều ngân hàng, các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa bàn tỉnh Quảng Ninh.