Địa chỉ: Số 84 Phố Văn Lang, Tổ 5, Khu 3, P.Hồng Gai, TP.Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3659.915 | Fax: 0203.3618.567
Email: thamdinhgiaqav.qn@gmail.com