Thời sự pháp luật

Các trường hợp từ chối tiếp công dân tại trụ sở VKSND các cấp

 
 

Viện trưởng VKSND tối cao đã ký Quyết định số 249/QĐ-VKSTC ngày 09/07/2020 ban hành Quy định về quy trình tiếp công dân trong ngành Kiểm sát nhân dân. Quy định này quy định về trình tự, thủ tục của công chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân để tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân.

Việc tiếp công dân sau khi đã tiếp nhận, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chỉ áp dụng Quy định này nếu thấy phù hợp; hoạt động tiếp công dân của Viện Kiểm sát quân sự các cấp do Viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự Trung ương quy định.

Theo đó, được từ chối tiếp người đến nơi tiế công dân trong các trường hợp:

  • Người trong tình trạng say do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;
  • Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy nơi tiếp công dân;
  • Người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài;
  • Trường hợp khiếu nại đã được giải quyết đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định nhưng người khiếu nại không đồng ý mà chuyển sang tố cáo người đã giải quyết khiếu nại.

Người tố cáo không cung cấp được thông tin, tài liệu, chứng cứ xác định người giải quyết khiếu nại có hành vi vi phạm pháp luật thì người tiếp công dân giải thích, hướng dẫn thực hiện khiếu nại, tố cáo theo quy định; Nếu công dân không chấp hành thì từ chối tiếp công dân.

Quyết định 249/QĐ-VKSTC có hiệu lực từ ngày 09/07/2020.

Xem thêm tin khác...