Bình luận

Cạnh tranh không lành mạnh - Những vấn đề pháp lý

 
Với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế hiện nay thì việc cạnh tranh giữa các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong một ngành nghề, lĩnh vực là điều không thể tránh khỏi, cạnh tranh là một trong những động lực để rất nhiều doanh nghiệp phải thay đổi hình thức, mẫu mã, giá thành sản phẩm để tốt hơn, hiện đại hơn. Tuy nhiên, cũng không phủ nhận một điều là rất nhiều doanh nghiệp đã có hành động cạnh tranh không lành mạnh

Vào ngày 11/01/2020, một hãng xe điện X  ra mắt chiếc XSH, với tên gọi, kiểu dáng được ông chủ hủ tịch X thừa nhận copy từ HD SH. Không những thế, trong phần thuyết trình, ông Chủ tịch hãng xe điện này sử dụng thông tin, hình ảnh của HD để so sánh trực tiếp với XSH, trong đó phần lớn các tiêu chí so sánh đều có phần thắng nghiêng về XSH như "kiểu dáng đẹp hơn, màn hình dễ nhìn hơn, yên xe êm hơn, động cơ sạch hơn...". 

Trước hành động đó ngày 14/02/2020, đại diện HD gửi văn bản sang X để làm rõ việc hãng xe máy điện Việt Nam sử dụng hình ảnh, thông tin của xe máy HD để quảng cáo cho xe máy điện của hãng này.

Theo quy định tại Điều 8 Luật Quảng cáo 2012 về các hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo:

+Quảng cáo xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân.

+ Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố.

+ Quảng cáo bằng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình với giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại của tổ chức, cá nhân khác.

+ Quảng cáo có nội dung cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.

Ngoài ra, Điều 45 Luật Cạnh tranh 2018 cũng quy định về các hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm: Lôi kéo khách hàng bất chính bằng các hình thức sau đây: So sánh hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của doanh nghiệp khác nhưng không chứng minh được nội dung.

Như vậy, theo các căn cứ trên thì hành vi của hãng xe điện X có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật và tùy tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính và phải chịu bồi thường thiệt hại theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015.

Khoản 6 Điều 3 Luật Cạnh tranh 2018 quy định Hành vi cạnh tranh không lành mạnh là hành vi của doanh nghiệp trái với nguyên tắc thiện chí, trung thực, tập quán thương mại và các chuẩn mực khác trong kinh doanh, gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác

Theo quy định tại Điều 45 Luật Cạnh tranh 2018 thì các hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm bao gồm:

- Xâm phạm thông tin bí mật trong kinh doanh dưới các hình thức sau đây:

+ Tiếp cận, thu thập thông tin bí mật trong kinh doanh bằng cách chống lại các biện pháp bảo mật của người sở hữu thông tin đó;

+ Tiết lộ, sử dụng thông tin bí mật trong kinh doanh mà không được phép của chủ sở hữu thông tin đó.

- Ép buộc khách hàng, đối tác kinh doanh của doanh nghiệp khác bằng hành vi đe dọa hoặc cưỡng ép để buộc họ không giao dịch hoặc ngừng giao dịch với doanh nghiệp đó.

- Cung cấp thông tin không trung thực về doanh nghiệp khác bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp đưa thông tin không trung thực về doanh nghiệp gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó.

- Gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp cản trở, làm gián đoạn hoạt động kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp đó.

- Lôi kéo khách hàng bất chính bằng các hình thức sau đây:

+ Đưa thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp hoặc hàng hóa, dịch vụ, khuyến mại, điều kiện giao dịch liên quan đến hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác;

+ So sánh hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của doanh nghiệp khác nhưng không chứng minh được nội dung.

- Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ dẫn đến hoặc có khả năng dẫn đến loại bỏ doanh nghiệp khác cùng kinh doanh loại hàng hóa, dịch vụ đó.

- Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh khác bị cấm theo quy định của luật khác.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 75/2019/NĐ-CP thì hành vi vi phạm hành chính về cạnh tranh bao gồm:

+ Hành vi vi phạm quy định về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh;

+ Hành vi vi phạm quy định về lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền;

+ Hành vi vi phạm quy định về tập trung kinh tế;

+ Hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh;

+ Hành vi vi phạm quy định pháp luật về cạnh tranh khác.

Nghị định 75/2019/NĐ-CP quy định rất rõ về mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính về cạnh tranh cụ thể:

- Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm quy định về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền là 10% tổng doanh thu của doanh nghiệp có hành vi vi phạm trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm, nhưng thấp hơn mức phạt tiền thấp nhất đối với tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm được quy định trong Bộ luật Hình sự.

- Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm quy định về tập trung kinh tế là 05% tổng doanh thu của doanh nghiệp vi phạm trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm.

- Trường hợp tổng doanh thu của doanh nghiệp có hành vi vi phạm trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1 và khoản 2 của Điều này được xác định bằng 0 (không) thì áp dụng mức phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng.

- Tổng doanh thu trên thị trường liên quan quy định tại các khoản 1 và khoản 2 của Điều này được xác định là tổng doanh thu của tất cả các thị trường liên quan đến hành vi vi phạm trong các trường hợp sau:

+ Các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế là các doanh nghiệp tham gia trong chuỗi sản xuất, phân phối, cung ứng đối với một loại hàng hóa, dịch vụ nhất định hoặc ngành, nghề kinh doanh của các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế là đầu vào của nhau hoặc bổ trợ cho nhau;

+ Các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm là các doanh nghiệp kinh doanh ở các công đoạn khác nhau trong cùng một chuỗi sản xuất, phân phối, cung ứng đối với một loại hàng hóa, dịch vụ nhất định.

- Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh là 2.000.000.000 đồng.

- Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi khác vi phạm quy định của Nghị định này là 200.000.000 đồng.

- Mức phạt tiền tối đa quy định tại Chương II Nghị định này áp dụng đối với hành vi vi phạm của tổ chức; đối với cá nhân có cùng hành vi vi phạm hành chính về cạnh tranh, mức phạt tiền tối đa bằng một phần hai mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức.

- Mức tiền phạt cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh là mức trung bình của khung tiền phạt được quy định đối với hành vi đó.

Như vậy, rõ ràng trách nhiệm pháp lý hành chính đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh rất nặng nề, điều này đặt ra yêu cầu đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp phải đặc biệt chú ý trong quá trình hoạt động phải cạnh tranh hết sức lành mạnh với đối thủ của mình góp phần tạo sự phát triển bền vững, ổn định.

Xem thêm tin khác...