Điểm tin hoạt động

Công ty Luật Vũ Anh tổ chức Chương trình sơ kết Quý I/2019

 
Ngày 30/03/2019, Công ty Luật Vũ Anh tổ chức Chương trình sơ kết Quý I/2019. Buổi sơ kết có sự tham gia của Giám đốc Công ty – Luật sư Vũ Quang Ninh và toàn thể cán bộ, chuyên viên Công ty.
Tại buổi họp, Phòng Tổng hợp đã có Báo cáo tổng kết công tác chuyên môn, quản lý, nội nghiệp khác trong ba tháng đầu năm trên cơ sở báo cáo của từng phòng ban. Quý I/2019, Công ty Luật Vũ Anh đã đạt được những thành tích đáng kể, ký mới nhiều hợp đồng tư vấn pháp lý cho các đối tượng doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân nhỏ lẻ. Bên cạnh đó, từng chuyên viên cũng thẳng thắn nhìn nhận những khiếm khuyết, thiếu sót còn tồn tại để khắc phục, hoàn thiện trong quý II/2019.

Nguồn: Ban Truyền thông

Xem thêm tin khác...