Thời sự pháp luật

Công văn hướng dẫn chuyển đổi HTX sang loại hình tổ chức khác

 
Nội dung này được Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tại Công văn 3763/BKHĐT-HTX ngày 05/6/2019.

Theo đó, trình tự tiến hành chuyển đổi hợp tác xã sang loại hình tổ chức khác được thực hiện như sau:

- Bước 1: Tiến hành đại hội thành viên.

Tổ chức đại hội thành viên và ra nghị quyết về việc chuyển đổi hợp tác xã.

- Bước 2: Thực hiện giải thể tự nguyện.

Hợp tác xã giải thể tự nguyện theo quy định tại khoản 1 Đièu 54 Luật Hợp tác xã 2012.

Thủ tục giải thể tự nguyện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định 193/2013/NĐ-CP.

- Bước 3: Thành lập tổ chức mới theo quy định của pháp luật.

Việc thành lập tổ chức mới được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành áp dụng đối với tổ chức mới tương ứng.

Công văn 3763/BKHĐT-HTX ngày 05/6/2019 hướng dẫn trên áp dụng đối với trường hợp tổ chức và hoạt động của hợp tác xã không phù hợp với quy định của pháp luật hoặc có nhu cầu chuyển đổi sang loại hình tổ chức khác và không rơi vào tình trạng "mất khả năng thanh toán" như quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Phá sản 2014.

Ngoài ra, hướng dẫn tại Công văn 3763/BKHĐT-HTX ngày 05/06/2019 cũng hướng dẫn xử lý các vấn đề liên quan đến thủ tục trên.

Xem thêm tin khác...