Bình luận

Hồ sơ cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài

 
 

Ngày 03/04/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 38/2020/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ 20/5/2020, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Theo đó, doanh nghiệp đã đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định thì chuẩn bị hồ sơ để cấp phép gồm có:

- Văn bản đề nghị của doanh nghiệp (theo Mẫu số 03 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 38/2020/NĐ-CP);

- 01 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Các giấy tờ chứng minh điều kiện về vốn theo quy định tại Điều 13 Nghị định 38/2020/NĐ-CP;

- 01 bản chính Giấy xác nhận nộp tiền ký quỹ;

- 01 bản chính Đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

- 01 bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê cơ sở vật chất để tổ chức bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động;

- Các giấy tờ chứng minh điều kiện về người lãnh đạo điều hành hoạt động và nhân viên nghiệp vụ theo quy định tại Điều 14 Nghị định 38/2020/NĐ-CP;

01 bản sao Điều lệ Công ty.

Xem thêm tin khác...