Thời sự pháp luật

Hướng dẫn phân loại đề nghị xem xét lại bản án có hiệu lực

 
Ngày 20/05/2019, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quyết định 201/QĐ-VKSTC về quy trình tiếp nhận, phân loại, thụ lý, xử lý, giải quyết đơn đề nghị xem xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm.

Theo đó, đơn được ưu tiên xử lý, giải quyết theo thứ tự sau: Vụ án, vụ việc do cơ quan Đảng, Nhà nước chất vấn, kiến nghị, yêu cầu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cối cao trực tiếp xem xét, giải quyết; Đơn có dấu hiệu oan, sai; Đơn sắp hết thời hạn kháng nghị; Đơn bức xúc, kéo dài

Riêng đối với việc phân loại đơn thì đơn vị tiếp nhận đơn đề nghị xem xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực có nhiệm vụ nhận, quản lý đơn từ các nguồn chuyển đến VKS cấp mình để phân loại.

Đơn nhận qua dịch vụ bưu chính thực hiện như sau:

- Đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết thì làm thủ tục chuyển đơn cùng tài liệu liên quan tới VKS có thẩm quyền và thông báo cho người viết đơn;

- Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết thì kiểm tra điều kiện nhận đơn và phân loại như sau:

+ Đơn đủ điều kiện nhận:

Gửi giấy xác nhận đã nhận đơn và chuyển đơn và các tài liện liên quan để xem xét xử lý, giải quyết;

+ Đơn chưa đủ điều kiện thì gửi văn bản thông báo, hướng dẫn sửa đổi, bổ sung và gửi về trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận thông báo;

Quyết định 201/QĐ-VKSTC có hiệu lực từ ngày 20/5/2019.

Xem thêm tin khác...