Thời sự pháp luật

Khoảng cách an toàn tối thiểu trong chăn nuôi trang trại

 
 Ngày 30/11/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi.

Theo đó, khoảng cách an toàn trong chăn nuôi trang trại được quy định như sau:

- Đối với trang trại chăn nuôi quy mô nhỏ:

+ Khoảng cách tối thiểu từ trang trại đến khu tập trung xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, khu dân cư là 100 mét;

+ Khoảng cách tối thiểu từ trang trại đến trường học, bệnh viện, chợ, nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho khu dân cư là 150 mét.

- Đối với trang trại chăn nuôi quy mô vừa:

+ Khoảng cách tối thiểu từ trang trại đến khu tập trung xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, khu dân cư là 200 mét;

+ Khoảng cách tối thiểu từ trang trại đến trường học, bệnh viện, chợ là 300 mét.

- Đối với trang trại chăn nuôi quy mô lớn:

+ Khoảng cách tối thiểu từ trang trại đến khu tập trung xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, khu dân cư là 400 mét;

+ Khoảng cách tối thiểu từ trang trại đến trường học, bệnh viện, chợ, nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho khu dân cư là 500 mét.

Việc quy định khoảng cách an toàn tối thiếu từ khu trang trại đến khu tập trung xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, khu dân cư, trường học, bệnh viện, chợ, nguồn cung cấp nước sinh hoạt.. sẽ giảm thiểu khả năng gây ô nhiễm không khí, cũng như nguồn nước cho người dân sống ở các vùng lân cận.

Thông tư 23/2019/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 15/01/2020.

Xem thêm tin khác...