Bình luận

Kỷ niệm 59 năm ngày vì nạn nhân chất độc da cam (10/08/1961 - 10/08/2020)

 


Chiến tranh đã lùi xa 45 năm, song hàng triệu người dân Việt Nam và những thế hệ thứ ba, thứ tư sinh ra trong hòa bình vẫn hằng ngày phải mang trong mình di họa của cuộc chiến ấy: phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin do Mỹ rải xuống khắp chiến trường miền Nam trong 10 năm, bắt đầu từ ngày 10/8/1961. Trong thời gian này, quân đội Mỹ đã phun rải 80 triệu lít chất độc hóa học, 61% trong đó là chất da cam, chứa dioxin xuống diện tích 3,06 triệu ha, bằng gần 1/4 tổng diện tích Miền Nam Việt Nam, làm 4,8 triệu người bị phơi nhiễm, trong đó có hơn 3 triệu người là nạn nhân.

Thảm họa da cam đã làm cho hàng triệu trẻ em bị dị dạng, dị tật bẩm sinh, sống đời sống thực vật, nhiều phụ nữ không có được thiên chức làm vợ, làm mẹ; nhiều người khác đang chết dần, chết mòn, từng giờ, từng ngày quằn quại, vật vã vì những căn bệnh quái ác liên quan đến chất độc da cam dioxin. Đặc biệt, hàng trăm nghìn nạn nhân còn phải sống trong cảnh đói nghèo. Mỗi gia đình có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng tất cả đều éo le, khốn cùng, khó khăn về kinh tế, đau đớn day dứt về tinh thần, bệnh tật giày vò, hàng ngày hàng giờ vật vã với những cơn đau, chưa một ngày được hưởng hạnh phúc đúng nghĩa. Nhiều gia đinh có đến bảy, tám nạn nhân. Nhiều gia đình cả ba thế hệ đều là nạn nhân.

Nhiều nơi trên đất nước ta chất độc hóa học từ thời chiến tranh vẫn còn đó, thấm sâu vào lòng đất và nguồn nước, đang hủy hoại môi trường, đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn trong đời sống của nhân dân.

Không có nỗi đau nào đau hơn "Nỗi đau da cam". Đó là thảm họa, là nỗi đau không chỉ của nhân dân Việt Nam mà là nỗi đau chung của nhân Loại trên thế giới.

Từ năm 2004, ngày 10/8 hằng năm được chọn làm ngày “Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam”. Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, huy động sự tham gia của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức sinh kế và của toàn dân nhằm giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ gây ra ở Việt Nam, từng bước giảm bớt khó khăn và chăm sóc tốt hơn cho nạn nhân chất độc da cam.

Về chế độ, chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam: Kể từ năm 1998 đến nay, Ủy Ban Thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh ưu đãi người có công, trong đó quy định người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con, cháu họ được hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước. Cụ thể tại khoàn 2, Điều 26, Mục 8, Pháp lệnh ưu đãi người có công sửa đổi bổ sung năm 2012 nêu rõ các chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bao gồm:

-    Trợ cấp hàng tháng căn cứ vào mức độ suy giảm khả năng lao động;

-    Bảo hiểm y tế; cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình căn cứ vào tình trạng bệnh tật của từng người và khả năng của Nhà nước;

-    Điều dưỡng phục hồi sức khỏe hai năm một lần; trường hợp người suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên được điều dưỡng phục hồi sức khỏe hàng năm;

-    Người suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên được hưởng phụ cấp hàng tháng, nếu sống ở gia đình được trợ cấp người phục vụ.

-    Người phục vụ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học quy định tại điểm này được Nhà nước mua bảo hiểm y tế;

-   Ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển, vay vốn ưu đãi để sản xuất, miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật, được hỗ trợ về nhà ở quy định tại khoản 4 Điều 4 của Pháp lệnh này;

-    Khi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học chết thì người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí, thân nhân được hưởng một khoản trợ cấp.

Tại Điều 27 của Pháp lệnh ưu đãi người có công sửa đổi bổ sung năm 2012 nêu rõ các chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, bao gồm:

-    Con đẻ bị dị dạng, dị tật do hậu quả của chất độc hóa học không tự lực được trong sinh hoạt hoặc suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt được hưởng trợ cấp hàng tháng; được Nhà nước mua bảo hiểm y tế, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình cần thiết căn cứ vào tình trạng dị dạng, dị tật;

-     Cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được Nhà nước mua bảo hiểm y tế;

-     Con được hưởng chế độ ưu tiên, hỗ trợ quy định tại khoản 5 Điều 4 của Pháp lệnh này.

Đặc biệt ngày 14/5/2015, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 43- CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Chỉ thị nêu rõ “Công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đối với môi trường và sức khỏe con người là vấn đề cấp bách và lâu dài, là trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, của cán bộ, đảng viên và các tổ chức trong hệ thống chính trị”.

Giải quyết hậu quả chất độc da cam, hàn gắn vết thương chiến tranh vừa là lương tâm, trách nhiệm, đạo lý đối với những người đã chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc vừa là vấn đề xã hội nhân đạo đối với đồng bào ở những vùng bị ảnh hưởng chất độc da cam, vừa là vấn đề chính trị và ngoại giao tế nhị. Ngày 10/01/2004, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam chính thức ra mắt hoạt động. Theo báo cáo kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm 2020 của Hội về hoạt động của Quỹ - chăm sóc nạn nhân, các cấp hội đã vận động các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước ủng hộ, giúp đỡ cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam với nhiều hình thức, số tiền chuyển về quỹ hội là 1.072.420.000 đồng. Bệnh viện Mỹ Đức TP. Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh Đồng Nai và các nhà tài trợ tổ chức khám sức khỏe toàn diện cho 812 nạn nhân tại Biên Hòa và các huyện Vĩnh Cửu, Tân Phú, Định quán với số tiền gần 1 tỷ đồng. Trong 06 tháng đầu năm Hội đã chi chăm sóc nạn nhân với 130.581.524.822 đồng. Công tác đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân tiếp tục được triển khai phù hợp với đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam", những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là các cấp Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, vận động các tổ chức, nhà hảo tâm trong nước và ngoài nước “chung tay xoa dịu nổi đau da cam"; cổ vũ, động viên nạn nhân chất độc da cam vượt qua nỗi đau bệnh tật, vươn lên hòa nhập cộng đồng, trong đó có nhiều người trở thành điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua sản xuất của các địa phương. Ngày 26/5/2020, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức phát động Giải báo chí với chủ đề "Thảm họa da cam và công cuộc khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ tiến hành trong chiến tranh ở Việt Nam" lần thứ I, năm 2020 - 2021. Đây là hoạt động tuyên truyền hướng tới Kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 – 10/8/2021).

Tại Quảng Ninh, ngày 06/06/2020 Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Hạ Long đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2018-2023, qua đó cũng đã tổng kết công tác trong nhiệm kỳ vừa qua. Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên và gia đình phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu chấp hành chủ trương của đảng, chính sách pháp luật nhà nước, vượt khó vươn lên xây dựng cuộc sống.  Với mục tiêu chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, trong nhiệm kỳ qua các cấp hội từ huyện đến cơ sở đã vận động mọi nguồn lực với để hỗ trợ xây mới, sửa chữa 3 nhà ở, trị giá gần 500 triệu đồng cho các nạn nhân da cam có hoàn cảnh khó khăn; vận động các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân giúp đỡ, trợ cấp thường xuyên cho các nạn nhân thế hệ 2. Ngoài ra, trong nhiệm kỳ qua Hội nạn nhân da cam/dioxin TP Hạ Long còn tổ chức trao tặng hơn 6000 suất quà cho 1562 hội viên là nạn nhân trên địa bàn.

Kỷ niệm 59 năm thảm họa da cam ở Việt Nam là dịp để mỗi chúng ta tri ân, chia sẻ nỗi đau của những nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. Hơn nửa thế kỷ, thảm họa da cam ở Việt Nam, nhớ lại và suy nghĩ, đau thương và hành động một cách tự giác tích cực nhất, với tình cảm và trách nhiệm cao nhất thể hiện rõ nét đạo lý uống nước nhớ nguồn, thương người như thể thương thân của dân tộc Việt Nam.

Xem thêm tin khác...