Điểm tin hoạt động

Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2020)

 
Ngày 26/3 hàng năm là ngày kỷ niệm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, là thời điểm cùng ôn lại lịch sử ra đời và ý nghĩa của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội lớn nhất của thanh niên Việt Nam dưới Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổ chức này do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.

Mùa xuân năm 1931, từ ngày 20 đến ngày 26/3, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2, Trung ương Đảng đã giành một phần quan trọng trong chương trình làm việc để bàn về công tác thanh niên và đi đến những quyết định có ý nghĩa đặc biệt, như các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến địa phương phải cử ngay các ủy viên của Đảng phụ trách công tác Đoàn.

Trước sự phát triển lớn mạnh của Đoàn trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, ở nước ta xuất hiện nhiều tổ chức Đoàn cơ sở với khoảng 1.500 đoàn viên và một số địa phương đã hình thành tổ chức Đoàn từ xã, huyện đến cơ sở. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ba của Đoàn lấy ngày 26/3, một ngày trong thời gian diễn ra Hội nghị Trung ương tháng 03/1931 làm kỷ niệm thành lập đoàn.

Từ khi thành lập đến nay, tổ chức Đoàn luôn đóng một vai trò quan trọng đối với thanh niên, thể hiện tinh thần xả thân trong các cuộc đấu tranh, kháng chiến giữ vững độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ, luôn phát huy truyền thống của dộc, nêu cao tinh thần xung phong, tình nguyện, xung kích, đi đầu trong các cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ kháng chiến, kiến thiết đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa.

Trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan nhanh chóng, đặt cả xã hội trong tình trạng báo động, tổ chức Đoàn thanh niên cũng không đứng ngoài cuộc.

Đoàn nêu cao tinh thần mỗi đoàn viên là một nhân tố có trách nhiệm vận động, hướng dẫn, giúp đỡ người dân khai báo y tế, phân loại được người cao tuổi, người có bệnh nền, người yếu thế, người có nguy cơ. Suốt 03 tháng qua, cán bộ đoàn viên, thanh niên các cấp đã làm nhiều việc, xung kích thực hiện "chống dịch như chống giặc" như tổ chức các điểm rửa tay, sinh viên ngành y tình nguyện hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ, nhóm phát khẩu trang miễn phí…

Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, kính chúc tất cả các đoàn viên Công ty Luật Vũ Anh nói riêng và các đoàn viên, thanh niên trên cả nước nói chung luôn mạnh khỏe, hạnh phúc tiếp tục phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

Xem thêm tin khác...