Thời sự pháp luật

Những thông tin phải niêm yết trên xe taxi

 

Bộ GTVT ban hành Thông tư 02/2021/TT-BGTVT ngày 04/02/2021 sửa đổi Thông tư 12/2020/TT-BGTVT về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô.

Theo đó, trên xe taxi phải được niêm yết những thông tin như sau:

- Hai bên cánh cửa xe:

+ Tên, số điện thoại và biểu trưng (logo) của doanh nghiệp, hợp tác xã với kích thước tối thiểu: chiều dài là 20 cm, chiều rộng là 20 cm;

+ Bảng giá cước đã kê khai theo mẫu quy định tại Phụ lục 22 ban hành kèm theo Thông tư 12/2020;

- Trong xe:

+ Bảng giá cước tính tiền theo kilômét (km), giá cước tính tiền cho thời gian xe phải chờ đợi theo yêu cầu của hành khách và các chi phí khác (nếu có) mà hành khách phải trả;

+ Bảng giá cước đã kê khai theo mẫu quy định tại Phụ lục 22 ban hành kèm theo Thông tư 12/2020;

- Trường hợp xe taxi sử dụng phần mềm tính tiền còn phải hiển thị trên giao diện dành cho hành khách bảng giá cước đã kê khai theo mẫu quy định tại Phụ lục 22 ban hành kèm theo Thông tư 12/2020. (Nội dung mới bổ sung)

Thông tư 02/2021/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 25/3/2021.

Xem thêm tin khác...