Thời sự pháp luật

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hạ Long

 
Ngày 07/06/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 702/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch

- Phạm vi lập quy hoạch bao gồm ranh giới hành chính thành phố Hạ Long, có diện tích tự nhiên khoảng 27.753,9 ha.

- Phạm vi nghiên cứu gián tiếp gồm các khu vực lân cận thành phố Hạ Long như: huyện Hoành Bồ, thị xã Quảng Yên và thành phố Cẩm Phả.

Mục tiêu điều chỉnh quy hoạch

- Nâng cao vai trò, vị thế của thành phố Hạ Long nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung trong khu vực và quốc tế. Xây dựng thành phố Hạ Long theo hướng phát triển bền vững, phù hợp với yêu cầu tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đô thị hiện đại, đồng bộ; phát huy vai trò là hạt nhân, đầu mối giao thông quan trọng của cả nước...

Tính chất đô thị

- Đô thị dịch vụ - du lịch quốc gia, có tầm quốc tế, gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

- Thành phố cấp vùng, với chức năng Dịch vụ - Du lịch - Thương mại - Công nghiệp - Cảng biển, là động lực phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vành đai kinh tế ven biển Bắc Bộ, vùng duyên hải Bắc Bộ….

Ngoài ra Quyết định số 702/QĐ-TTg còn phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hạ Long với nhiều nội dung khác như: chỉ tiêu phát triển đô thị, định hướng phát triển không gian, quy hoạch sử dụng đất, định hướng quy hoạch hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội.

Quyết định 702/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ thời điểm ban hành.

Xem thêm tin khác...