Thời sự pháp luật

Sẽ không có chính sách riêng cho Grab, Go-Viet

 
Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 999/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ (KTCS).

Trong đó, một trong những quan điểm nổi bật là không cần thiết phải có các chính sách riêng biệt cho mô hình KTCS do đây không phải là một bộ phận tách rời hoặc một thành phần riêng trong nền kinh tế.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ thực hiện một số nhiệm vụ có liên quan sau:

- Bộ Giao thông và Vận tải thực hiện:

+ Rà soát, bãi bỏ các quy định điều kiện kinh doanh không phù hợp đối với lĩnh vực kinh doanh vận tải truyền thống, đồng thời bổ sung quy định một số điều kiện cần thiết đối với loại hình dịch vụ KTCS.

+ Hướng dẫn triển khai các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

+ Nghiên cứu sửa Luật Giao thông đường bộLuật Giao thông đường thủy nội địaBộ luật Hàng hải và đưa KTCS thành một nội dung sửa đổi, bổ sung của các Luật này.

+ Phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn đơn vị kinh doanh vận tải sử dụng hợp đồng vận chuyển điện tử trong việc gửi hóa đơn điện tử của chuyến đi đến tài khoản giao kết hợp đồng của hành khách và gửi thông tin hóa đơn điện tử về Tổng cục Thuế theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Bộ Tài chính nghiên cứu xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế đáp ứng yêu cầu quản lý thuế đối với hoạt động KTCS.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu pháp luật liên quan về dịch vụ chia sẻ phòng ở, mô hình kết hợp căn hộ - khách sạn.

Quyết định 999/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 12/8/2019.

Xem thêm tin khác...