Bình luận

Tháng 5 - nhớ sinh nhật Bác Hồ


 
  
Chủ tịch Hồ Chí Minh là Lãnh tụ thiên tài và người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Bác đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh – Bác Hồ kính yêu của chúng ta không còn nữa, nhưng tên tuổi và sự nghiệp của Bác sẽ còn mãi mãi với non sông đất nước, sống mãi trong lòng mỗi chúng ta. Tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một tấm gương vô cùng trong sáng và cao thượng, tượng trưng cho tinh hoa văn hóa Việt Nam. Bác không chỉ là một nhà tư tưởng lỗi lạc về văn hóa, sáng tạo ra một nền vă n hóa mới, văn hóa cách mạng Việt Nam, kiến tạo ra một thời đại mới trong lịch sử phát triển của nền văn hóa dân tộc, mà chính bản thân Bác, cuộc sống của Bác, những việc làm bình thường hằng ngày của Bác là hiện thân của nền văn hóa mới Việt Nam, là mẫu mực của con người Việt Nam. 

Tư tưởng, tâm hồn, cốt cách của Bác là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, kết tinh những giá trị văn hóa của phương Đông và phương Tây, truyền thống và hiện đại, dân tộc và quốc tế. Cuộc đời của Bác là biểu tượng cao đẹp về chí khí cách mạng kiên cường, tinh thần độc lập tự chủ, lòng yêu nhân dân thắm thiết, đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, tác phong khiêm tốn, giản dị. Bác đã để lại cho chúng ta một tấm lòng nhân hậu, một tình cảm chan chứa yêu thương vì nước, vì dân, vì Đảng; một trí tuệ anh minh, mẫn tiệp; một tầm nhìn xa rộng, sâu sắc; một mẫu mực tuyệt vời về cách sống, cách nghĩ, cách viết, cách nói, cách làm việc.

Hàng năm, vào ngày 19 tháng 5 cùng với cả nước, lòng chúng ta lại bâng khuâng tưởng nhớ đến Bác. Ngày 19/5/1946, lần đầu tiên nhân dân ta kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Ðảng, Nhà nước và nhân dân ta. Từ đó trở đi, cứ đến dịp 19/5, toàn dân ta cùng sống những giờ phút đặc biệt, niềm vui dâng trào, kính yêu Bác vô hạn.

Là lãnh tụ tối cao, nhưng Bác luôn gần gũi nhân dân. Hằng năm, cứ đến dịp kỷ niệm ngày sinh của mình, Bác thường dặn trước các địa phương, các cơ quan là không nên tổ chức chúc thọ linh đình. Vì Người sợ tốn thời giờ, tiền bạc của nhân dân, trong lúc đời sống và cuộc chiến đấu của nhân dân còn khó khăn, gian khổ.

Đúng ngày 19/5, Bác thường đi làm việc, thăm hỏi một nơi khác để tránh những nghi lễ phiền phức tốn kém. Có năm, vào dịp ngày sinh của mình, Bác sang công tác ở bên Trung Quốc. Một số đồng chí ở đây biết ngày sinh của Bác nên chuẩn bị chúc thọ, Người đã nói: "Tôi sang đây vào dịp này là để tránh việc chúc thọ trong nước. Vì vậy, tôi yêu cầu các đồng chí cũng không tổ chức chúc thọ tôi ở đây". Vào một dịp ngày sinh năm khác, Bác sang Trung Quốc với ý nghĩa như Người đã viết trong thư gửi bà Ðặng Dĩnh Siêu - Cán bộ cao cấp của Ðảng Cộng sản Trung Quốc: "Tôi đi Trung Quốc lần này có mục đích và yêu cầu thật đơn giản, đó là đi du lịch, đi để tránh "chúc thọ", "tránh tặng quà".

Một lần vào ngày sinh của mình, Bác vắng nhà. Bác giao cho những người phục vụ, bảo vệ tổ chức đánh bắt cá tại ao cá mà Người vẫn hằng ngày chăm sóc, để biếu các cụ già, các cháu bé, các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, cho anh chị em trong cơ quan phục vụ Bác cải thiện bữa ăn. Việc này vừa thể hiện sự quan tâm chăm lo của Bác đối với mọi người, vừa là để cảm ơn mọi người tận tụy công tác chăm lo cuộc sống hằng ngày của Bác.

Vào những dịp sinh nhật mình, Bác cũng thường viết thư, gửi điện cảm ơn đồng bào, đồng chí, các cơ quan đoàn thể trong nước và bầu bạn quốc tế đã dành cho Người những tình cảm thân thiết. Bác làm thơ nói về tuổi tác thay vì những lời cảm tạ. Mỗi bức thư, mỗi dòng thơ tuy nói về ngày sinh của mình, nhưng lại là tình cảm, trách nhiệm của Bác đối với non sông đất nước và đồng bào, đồng chí: "Trung với Ðảng, hiếu với dân", và thể hiện đường lối lãnh đạo của Ðảng ta đối với sự nghiệp cách mạng, của dân tộc ở trong từng thời điểm lịch sử.Sự từ chối lễ nghi phiền phức của vị Chủ tịch nước, lãnh tụ tối cao của Ðảng, trong dịp kỷ niệm ngày sinh của mình thể hiện sự khiêm tốn, giản dị, đó là bản chất của người đầy tớ của nhân dân. Nhân cách ấy, sự cao thượng ấy càng làm cho hình ảnh Bác Hồ trở nên cao đẹp và là tấm gương mẫu mực về đức tính khiêm tốn, giản dị và đạo lý làm người cao đẹp nhất.

Tuy Bác đã đi xa, nhưng mỗi người dân Việt Nam, bạn bè của nhân dân Việt Nam đều cùng chung một tình cảm: Bác Hồ không mất. Bác Hồ vẫn đời đời sống cùng non sông, đất nước và bạn bè khắp nơi. Vì vậy, vẫn như có Bác Hồ, hằng năm tới dịp tháng 5 là toàn thể nhân dân ở khắp các miền quê Việt Nam, và cả bạn bè năm châu vẫn nô nức tổ chức kỷ niệm Ngày sinh của Bác Hồ, ôn lại những bài học quý giá, những việc làm trong sáng của Người, sẽ là dịp chúng ta soi chung tấm gương lớn, gương mẫu; học và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác.

Một là, Học Bác về nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm;

Hai là, Học Bác  tinh thần nêu gương: Với phương châm đảng viên nêu gương trước quần chúng; cán bộ giữ cương vị lãnh đạo nêu gương trước nhân viên và cán bộ cấp dưới; ngườ i đứ ng đầu nêu gương trước toàn thể đơn vị;

Ba là, Học Bác là thường xuyên quan tâm lãnh đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước;

Bốn là, Học Bác về thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí hoạt động;

Năm là, Học Bác là thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị  tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng;

Sáu là, Học Bác là không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động;

Bảy là, Học Bác về xây dựng nếp sống văn hóa;

Tám là, Học Bác  tinh thần tương thân tương ái, uống nước nhớ nguồn;

Chín là, Học Bác  tinh thần đoàn kết, thống nhất muôn người như một, vượt khó đi lên;

Chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí minh vĩ đại, mỗi Luật sư, cán bộ, chuyên viên Công ty Luật Vũ Anh sẽ luôn hướng về Bác, kính cẩn và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Bác - Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, đã phấn đấu suốt đời cho nền độc lập tự do của dân tộc, đem lại cơm no, áo ấm, hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam, tư tưởng đạo đức của Bác đã trở thành di sản tư tưởng lý luận vô cùng quý giá, vô cùng to lớn.

Xem thêm tin khác...