Điểm tin hoạt động

Thông báo chương trình tham quan, học tập từ ngày 08/07/2019 đến ngày 13/07/2019

 
Kính gửi:         Quý Khách hàng

Công ty Luật Vũ Anh tổ chức Chương trình tham quan, học tập kinh nghiệm công tác cho CBCV trong đơn vị.

Thời gian nghỉ: từ ngày 08/07/2019 đến ngày 13/07/2019 (06 ngày);

Khách hàng của Công ty Luật Vũ Anh có các công việc khẩn cấp, cần phải xử lý kịp thời, liên hệ ngay đến số điện thoại trong Hợp đồng tư vấn pháp luật thường xuyên, Hợp đồng dịch vụ pháp lý hoặc địa chỉ email luatvuanh@gmail.com

Trân trọng kính báo./.

Xem thêm tin khác...