Điểm tin hoạt động

Thông báo về việc thay đổi chế độ làm việc

 
Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, Điện khẩn số 05/ĐK-UBND ngày 31/03/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh và Điện khẩn số 2639/UBND-VP ngày 31/03/2020 của UBND TP. Hạ Long về việc thực hiện các nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trong giai đoạn phức tạp cao điểm, Công ty Luật Vũ Anh xin thông báo tới quý Khách hàng về việc thay đổi chế độ làm việc của Công ty, cụ thể tại công văn kèm theo dưới đây.

Xem thêm tin khác...