Thời sự pháp luật

Tiêu chuẩn danh hiệu Công đoàn CS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

 
Ngày 12/11/2019, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quyết định số 1689/QĐ-TLĐ về việc ban hành quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn.

Quy chế này quy định về danh hiệu thi đua và tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua; hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng của tổ chức Công đoàn; tiêu chuẩn danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Nhà nước áp dụng trong bình xét khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng cho tập thể, cá nhân thuộc hệ thống Công đoàn; Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp; thẩm quyền quyết định, trình tự thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng; quỹ thi đua khen thưởng và quản lý quỹ thi đua khen thưởng trong tổ chức Công đoàn.

Theo đó, Công đoàn cơ sở để được xét tặng danh hiệu “Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” cần đạt các tiêu chuẩn sau:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

- Có thỏa ước lao động tập thể (đối với Công đoàn cơ sở doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập);

- Có các quy chế dân chủ ở cơ sở;

- Có tập hợp ý kiến đoàn viên kiến nghị với cơ quan chức năng Nhà nước (hoặc thông qua công đoàn cấp trên) tạo điều kiện, cơ chế phù hợp, thuận lợi cho đoàn viên, NLĐ có việc làm, nâng cao thu nhập (đối với nghiệp đoàn);

- Không xảy ra ngừng việc tập thể hoặc đình công trái pháp luật;

- Không có tai nạn lao động chết người tại nơi làm việc do lỗi chủ quan;   

- Không có đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức là cán bộ chủ chốt vi phạm pháp luật bị xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.

Quyết định 1689/QĐ-TLĐ (có hiệu lực từ ngày 12/11/2019).

Xem thêm tin khác...