Thời sự pháp luật

Từ 15/01: Người dân chỉ được chụp hình CSGT nếu thỏa mãn 3 điều kiện

 
Ngày 28/11/2019, Bộ Công an ban hành Thông tư 67/2019/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Theo đó, Bộ Công an quy định các hình thức giám sát của Nhân dân đối với hoạt động của lực lượng CSGT bao gồm:

+ Thông qua các thông tin công khai của Công an nhân dân và phản hồi qua các phương tiện thông tin đại chúng.

+ Thông qua các chủ thể giám sát theo quy định của pháp luật.

+ Thông qua tiếp xúc, giải quyết trực tiếp công việc với cán bộ, chiến sỹ.

+ Thông qua kết quả giải quyết các vụ việc, đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

+ Thông qua thiết bị ghi âm, ghi hình hoặc quan sát trực tiếp.

Tuy nhiên, khi thực hiện ghi âm, ghi hình CSGT làm nhiệm vụ, người dân cần phải đảm bảo 03 điều kiện sau:

+ Không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cán bộ, chiến sỹ khi đang thực thi nhiệm vụ;

+ Ngoài khu vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (đối với nơi có triển khai khu vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông);

+ Tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan.

Thông tư 67/2019/TT-BCA chính thức có hiệu lực từ ngày 15/01/2020.

Xem thêm tin khác...