Thời sự pháp luật

Vi bằng không có giá trị thay thế văn bản công chứng, chứng thực

 
Ngày 08/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại.

Theo đó, quy định về giá trị pháp lý của vi bằng như sau:

+Vi bằng không thay thế văn bản công chứng, văn bản chứng thực, văn bản hành chính khác.

+Vi bằng là nguồn chứng cứ để Tòa án xem xét khi giải quyết vụ việc dân sự và hành chính theo quy định của pháp luật; là căn cứ để thực hiện giao dịch giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình đánh giá, xem xét giá trị chứng cứ của vi bằng, nếu thấy cần thiết, TAND, VKSND có thể triệu tập Thừa phát lại, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác để làm rõ tính xác thực của vi bằng.

Thừa phát lại, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác phải có mặt khi được Tòa án, VKSND triệu tập.

Nghị định 08/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 24/02/2020.

Xem thêm tin khác...