Dịch vụ của chúng tôi

Thực hiện dịch vụ pháp lý

Bên cạnh việc tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp và cử Luật sư tham gia tranh tụng tại tòa, Công ty Luật Vũ Anh còn cung cấp các dịch vụ pháp lý khác, như:
- Lập hồ sơ, thủ tục, di chúc, văn bản, thư từ, diễn văn, ...
- Lập thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận, Giấy phép xây dựng, hành nghề, ...
- Lập thụ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư, đăng ký hoạt động, đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu, bảo hộ, ...
- Dịch vụ tư vấn đầu tư vào thị trường Hoa Kỳ thông qua Chương trình EB-5 (viết tắt của Employment Base Fifth) của Chính phủ Hoa Kỳ;
- Tư vấn pháp luật các sự việc, sự kiện pháp lý;
- ...