Hỏi đáp pháp luật

Các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng hành chính

Ông Trần Anh Minh - Hà Nội: Các biện pháp khẩn cấp tạm thời có thể áp dụng trong tố tụng hành chính theo quy định pháp luật hiện hành là gì?

Vũ Anh Law Trả lời:

Các biện pháp khẩn cấp tạm thời được áp dụng trong luật tố tụng hành chính quy định tại Điều 68 Luật Tố tụng hành chính 2012, bao gồm:

1. Tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh.

2. Tạm dừng việc thực hiện hành vi hành chính.

3. Cấm hoặc buộc thực hiện hành vi nhất định.

Trong quá trình giải quyết vụ án, đương sự, người đại diện của đương sự có quyền yêu cầu Tòa án đang giải quyết vụ án đó áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại Điều 68 Luật Tố tụng hành chính 2012 để tạm thời giải quyết yêu cầu cấp bách của đương sự, bảo vệ chứng cứ, bảo toàn tình trạng hiện có tránh gây thiệt hại không thể khắc phục được, bảo đảm việc giải quyết vụ án hoặc việc thi hành án.

Trường hợp do tình thế khẩn cấp, cần phải bảo vệ ngay chứng cứ, ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền nộp đơn yêu cầu Tòa án có thẩm quyền ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại Điều 68 của Luật Tố tụng hàn chính 2012 đồng thời với việc nộp đơn khởi kiện cho Tòa án đó.

Xem thêm tin khác...