Hỏi đáp pháp luật

Các khoản miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

Bà Hoàng Thị Vân Anh – Huyện Đông Triều, Công ty tôi kinh doanh xưởng sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Số lao động trong xưởng là 50 người trong đó phần lớn là người khuyết tật. Cho hỏi, Công ty tôi có phải nộp thuế cho nhà nước không?

Vũ Anh Law Trả lời:

Căn cứ Khoản 4, Điều 8 Văn bản hợp nhất số 66/VBHN-BTC ngày 19/12/2019 quy định về các khoản miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, trong đó có khoản “Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp có số lao động là người khuyết tật, người sau cai nghiện ma túy, người nhiễm HIV bình quân trong năm chiếm từ 30% trở lên trong tổng số lao động bình quân trong năm của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp thuộc điện được miễn thuế quy định tại Khoản này là doanh nghiệp có số lao động bình quân trong năm ít nhất từ 20 người trở lên và không bao gồm các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh bất động sản.

Doanh nghiệp có thu nhập được miễn thuế theo quy định tại Khoản này phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Đối với doanh nghiệp có sử dụng lao động là người khuyết tật (bao gồm cả thương binh, bệnh binh) phải có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền về số lao động là người khuyết tật.”

Như vậy, nếu doanh nghiệp của bạn đáp ứng điều kiện về số lượng người lao động là khuyết tật chiếm từ 30% trở lên trong tổng số lao động bình quân trong năm thì sẽ được miễn thuế.

Xem thêm tin khác...