Hỏi đáp pháp luật

Chấm dứt HĐLĐ với NLĐ là cán bộ Công đoàn không chuyên trách

Ông Trần Văn Lâm - Hải Phòng: Tôi hiện đang là cán bộ công đoàn không chuyên trách nhiệm kỳ 5 năm, nhưng HĐLĐ của tôi chỉ có thời hạn 3 năm. Xin hỏi quy định về việc chấm dứt HĐLĐ với cán bộ công đoàn không chuyên trách như thế nào?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 Bộ luật Lao động 2012, trường hợp hết hạn Hợp đồng, người lao động không có nhu cầu tiếp tục làm việc, hợp đống lao động sẽ chấm dứt.

Trường hợp hết hạn hợp đồng, nhưng người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách có nhu cầu làm việc tiếp thì được gia hạn hợp đồng lao động đến hết nhiệm ký theo Khoản 6 Điều 192 Bộ luật Lao động 2012.

Điều 25 Luật Công đoàn 2012 quy định:

- Trường hợp hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hết hạn mà người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ thì được gia hạn hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đến hết nhiệm kỳ.

- Trường hợp người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách bị cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động, thì Công đoàn có trách nhiệm yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền can thiệp; nếu được ủy quyền thì Công đoàn đại diện khởi kiện tại Toà án để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho cán bộ công đoàn; đồng thời hỗ trợ tìm việc làm mới và trợ cấp trong thời gian gián đoạn việc làm theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Xem thêm tin khác...