Hỏi đáp pháp luật

Chế độ thai sản cho chồng khi vợ mang thai

Anh Nguyễn Văn Nam - Mông Dương hỏi: Vợ tôi sinh em bé, theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì tôi có được hưởng chế độ thai sản không? Chế độ như thế nào?

 

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Điều 31, Khoản 2, Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

- 05 ngày làm việc;

- 07 ngày làm việc khi vợ phải sinh con phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

- Trường hợp sinh đôi nghỉ 10 ngày làm việc, sinh ba trở lên thì cứ mỗi con nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

- Trường hợp sinh đôi trở lên mà phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc;

Thời gian nghỉ việc hưởng lương chế độ thai sản theo quy định được tính trong thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày sinh con.

Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014: Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Mức hưởng một ngày đối với trường hợp thai sản được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày.

Trường hợp vợ anh sinh con, nhưng chỉ có anh tham gia bảo hiểm xã hội thì anh được trợ cấp 01 lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

 

Xem thêm tin khác...