Hỏi đáp pháp luật

Công ty trả lương ra sao khi cho người lao động nghỉ phòng dịch

Bà Nguyễn Thùy An – TP. Hạ Long: Do sự bùng phát của dịch viêm phổi Corona đang gây ra, Công ty tôi cho người lao động nghỉ việc 01 tháng, vậy người lao động có được Công ty trả lương không?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo Khoản 3, Điều 98 Bộ luật Lao động 2012 quy định về tiền lương người lao động trong trường hợp phải ngừng việc do dịch bệnh như sau:

“3. Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, người lao động hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch hoạ, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế, thì tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định”.

Như vậy, theo quy định này thì nếu vì sự cố dịch bệnh nguy hiểm mà phải ngừng việc thì người lao động vẫn được công ty trả lương, tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Căn cứ quy định Điều 3 Nghị định 90/2019/NĐ-CP, quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01/01/2020 đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp trên từng địa bàn như sau: Vùng I: Mức 4.420.000 đồng/tháng; Vùng II: Mức 3.920.000 đồng/tháng; Vùng III: Mức 3.430.000 đồng/tháng; Vùng IV: Mức 3.070.000 đồng/tháng.

Lưu ý: Đối với người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề thì mức lương tối thiểu vùng áp dụng sẽ cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng tại Điều 3 Nghị định 90/2019/NĐ-CP.

Xem thêm tin khác...