Hỏi đáp pháp luật

Đăng ký kinh doanh ngành có điều kiện

Chị Hoàng Minh Hà hỏi: Tôi dự định mở Công ty Cổ phần kinh doanh mặt hàng thuốc lá thì cần làm những thủ tục như thế nào?

 

Vũ Anh Law Trả lời:

Để mở công ty cổ phần kinh doanh mặt hàng thuốc lá chị Hà cần thực hiện các thủ tục sau:

Thứ nhất, đăng ký thành lập Công ty cổ phần. Căn cứ Điều 23; Khoản 1, Điều 27 Luật Doanh nghiệp 2014; Điều 22 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, chị Hà thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, cụ thể:

- Số lượng: 01 bộ hồ sơ;

- Thành phần hồ sơ:

 + Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Mẫu Phụ lục I-4 kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT);

+ Điều lệ công ty cổ phần;

+ Danh sách cổ đông sáng lập (Mẫu Phụ lục I-7 kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT);

+ Bản sao các giấy tờ theo quy định tại Khoản 4, Điều 23 Luật Doanh nghiệp 2014; Điều 10 Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

- Thời hạn: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Thứ hai, Công ty chị Hà dự định kinh doanh mặt hàng thuốc lá. Theo quy định tại Khoản 1, Điều 19 Luật Phòng chống tác hại thuốc lá 2012; Khoản 2, Điều 4 Nghị định 67/2013/NĐ-CP, kinh doanh thuốc lá là một trong các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, bị Nhà nước hạn chế kinh doanh. Tổ chức mua bán, chế biến, nhập khẩu thuốc lá phải có Giấy phép do Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

 

Xem thêm tin khác...