Hỏi đáp pháp luật

Giám đốc thẩm vụ án hình sự

Ông Nguyễn Văn Nam – Cẩm Phả hỏi về thủ tục của pháp luật để ông giám đốc thẩm đối với bản án phúc thẩm và sơ thẩm trong vụ án hình sự?

Vũ Anh Law Trả lời:

Khoản 1 Điều 327 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 quy định người bị kết án, và mọi cá nhân có quyền phát hiện vi phạm pháp luật trong bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật và thông báo cho người có thẩm quyền kháng nghị.

Đồng thời, theo Điều 373 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 thì những người có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm gồm:

+ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp cao; bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án khác khi xét thấy cần thiết…

+ Chánh án Tòa án quân sự trung ương, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án quân sự cấp quân khu, Tòa án quân sự khu vực.

+ Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện...

Như vậy, theo quy định trên thì ông không có quyền trực tiếp kháng nghị giám đốc thẩm mà có quyền đề nghị, thông báo tới những người có quyền kháng nghị để kháng nghị theo quy định.

Xem thêm tin khác...