Hỏi đáp pháp luật

Phân chia tài sản cho vợ không đi làm khi hai vợ chồng ly hôn

Chị Trần Thị Hương - Bãi Cháy hỏi: quy định pháp luật về việc phân chia tài sản khi ly hôn ra sao nếu vợ ở nhà chăm con mà không đi làm bên ngoài, không có đóng góp vào tài sản chung của gia đình?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 59 Luật Hôn nhân và Gia định 2014, tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến yếu tố sau:

- Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

- Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

- Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

- Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

Để làm rõ công sức đóng góp của vợ, chồng trong việc tạo lập tài sản chung, Điểm b, Khoản 4, Điều 7 Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP quy định: Người vợ hoặc chồng ở nhà chăm sóc con, gia đình mà không đi làm được tính là lao động có thu nhập tương đương với thu nhập của chồng hoặc vợ đi làm. Bên có công sức đóng góp nhiều hơn sẽ được chia nhiều hơn.

Do đó, trường hợp người vợ ở nhà chăm con mà không đi làm thì được xác định có mức đóng góp tương đương với người chồng đi làm vào khối tài sản chung của vợ chồng, không có sự phân biệt.

Xem thêm tin khác...