Hỏi đáp pháp luật

Quy định để đặt biển quảng cáo

Ông Nguyễn Văn Đông - Quảng Yên hỏi: tôi dự định đặt biển quảng cáo trên nóc tòa nhà Công ty đang thuê trụ sở. Xin hỏi cần thực hiện thủ tục pháp lý gì?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Tiết 2.1.1.4, Khoản 2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện ngoài trời, các phương tiện quảng cáo ngoài trời không được che lấp nóc/mái nhà trừ các phương tiện quảng cáo dạng chữ, hình, biểu tượng.

Do đó, khi đặt biển quảng cáo trên nóc công trình xây dựng, Công ty ông Đông nên lựa chọn dạng hình, dạng chữ, biểu tượng và không đặt các bảng quảng cáo, pano, màn hình điện tử.

Trường hợp biển hiệu quảng cáo gắn trên nóc tòa nhà có diện tích một mặt trên 20m2 và kết cấu khung kim loại, Công ty ông Đông hoặc tổ chức làm dịch vụ quảng cáo cần thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép xây dựng công trình quảng cáo theo Điểm b, Khoản 2, Điều 31 Luật Quảng cáo 2012 trước khi tiến hành việc xây dựng, lắp đặt.

Ngoài ra, sau khi được cấp Giấy phép xây dựng công trình quảng cáo, Công ty ông Đông hoặc tổ chức làm dịch vụ quảng cáo cần lập Hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo, gửi tới cơ quan có thẩm quyền theo Điều 29 Luật Quảng cáo 2012.

Xem thêm tin khác...