Hỏi đáp pháp luật

Quy định về ngày lập hóa đơn GTGT

Chị Lê Hương - Hà Nội hỏi về quy định về ngày lập hóa đơn?
Vũ Anh Law Trả lời:
Theo  Điểm a Khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC:
Đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua,.
Đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.
Đối với hoạt động cung cấp điện sinh hoạt, nước sinh hoạt, dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền hình chậm nhất không quá 7 ngày kế tiếp kể từ ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ hoặc ngày kết thúc kỳ quy ước đối với việc cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình.
Đối với họat động xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành. Trường hợp tổ chức kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán có thực hiện thu tiền theo tiến độ dự án hoặc tiến độ thu tiền trong hợp đồng thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.
Trường hợp bán xăng dầu ở các cửa hàng bán lẻ cho người mua thường xuyên là tổ chức, cá nhân kinh doanh; cung cấp dịch vụ ngân hàng, chứng khoán, ngày lập hóa đơn thực hiện định kỳ theo hợp đồng kèm bảng kê, chứng từ khác có xác nhận của hai bên, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh giao dịch.
Đối với việc bán dầu thô, khí thiên nhiên, dầu khí chế biến và một số trường hợp đặc thù thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.
 

Xem thêm tin khác...