Hỏi đáp pháp luật

Quy định về việc chuyển cơ sở khám chữa bệnh

Chị Phan Quỳnh Hoa – Hà Nội hỏi: Các điều kiện để có thể được chuyển tuyến giữa các cơ sở khám chữa bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên theo quy định của pháp luật hiện hành?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 14/2014/TT-BYT quy định về việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, chuyển người bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Bệnh không phù hợp với năng lực chẩn đoán và điều trị, danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt hoặc bệnh phù hợp với năng lực chẩn đoán và điều trị, danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt nhưng do điều kiện khách quan, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó không đủ điều kiện để chẩn đoán và điều trị;

- Căn cứ vào danh mục kỹ thuật đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt, nếu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên liền kề không có dịch vụ kỹ thuật phù hợp thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến dưới được chuyển lên tuyến cao hơn;

- Trước khi chuyển tuyến, người bệnh phải được hội chẩn và có chỉ định chuyển tuyến (trừ phòng khám và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến 4).

Khi đáp ứng các điều kiện trên, người bệnh sẽ được chuyển tuyến theo trình tự và thủ tục luật định.

Xem thêm tin khác...