Hỏi đáp pháp luật

Quy định về việc thăm, gặp người thân đang bị tạm giam

Chị Ngô Thị Nguyệt – Vân Đồn hỏi về quy định gặp người thân đang bị tạm giam tại Trại tam giam Công an tỉnh Quảng Ninh.

 

Vũ Anh Law Trả lời:
 

Theo quy định tại Điều 22 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 2015,

- Người bị tạm giam được gặp thân nhân một lần trong một tháng; trường hợp tăng thêm số lần gặp hoặc người gặp không phải là thân nhân thì phải được cơ quan đang thụ lý vụ án đồng ý.

- Thời gian mỗi lần gặp không quá một giờ.

- Người đến thăm gặp phải xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy tờ xác nhận về quan hệ với người bị tạm giam trong trường hợp là thân nhân của họ. Việc thăm gặp phải chịu sự giám sát, theo dõi chặt chẽ của cơ sở giam giữ; không làm ảnh hưởng đến các hoạt động tố tụng hình sự của cơ quan, người có thẩm quyền; tuân thủ quy định về thăm gặp; trường hợp cơ quan thụ lý vụ án có yêu cầu thì phối hợp với cơ sở giam giữ để giám sát, theo dõi việc thăm gặp.

- Thủ trưởng cơ sở giam giữ quyết định cụ thể thời điểm thăm gặp; thông báo cho cơ quan đang thụ lý vụ án về việc thăm gặp người bị tạm giữ, người bị tạm giam.

- Trong trường hợp người thân không mang theo giấy tờ tùy thân thì theo quy định tại Khoản 4 Điều 22 thì Thủ trưởng cơ sở tạm giữ, sẽ không cho gặp người bị tạm giữ, tạm giam.

 

Xem thêm tin khác...