Hỏi đáp pháp luật

Quy định về việc thông báo khi xử lý kỷ luật lao động

Chị Đặng Khánh Linh – Hạ Long: Xin hỏi quy định pháp luật về việc thông báo khi xử lý lao động như thế nào?         

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Điều 30 Nghị định 05/2015/NĐ-CP (sửa đổi tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định 128/2018/NĐ-CP), việc thông báo xử kỷ luật người lao động được thực hiện như sau:

- Khi phát hiện NLĐ có hành vi vi phạm KLLĐ tại thời điểm xảy ra hành vi vi phạm, NSDLĐ tiến hành lập biên bản vi phạm, thông báo đến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở hoặc cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật trường hợp người lao động là người dưới 18 tuổi để tiến hành họp xử lý

Trường hợp NSDLĐ phát hiện hành vi vi phạm KLLĐ sau thời điểm hành vi phạm đã xảy ra, có đủ căn cứ chứng minh được lỗi của người lao động và trong thời hiệu xử lý kỷ luật thì:

- NSDLĐ thông báo nội dung, thời gian, địa điểm cuộc họp xử lý kỷ luật lao động đến thành phần tham dự, đảm bảo các thành phần này nhận được thông báo trước khi diễn ra cuộc họp, tiến hành cuộc họp khi có sự tham gia của các thành phần thông báo.

- Khi nhận được thông báo, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, các thành phần tham dự phải xác nhận tham dự cuộc họp. Trường hợp không tham dự phải thông báo và nêu rõ lý do

- Trường hợp một trong các thành phần quy định không xác nhận tham dự cuộc họp, hoặc nêu lý do không chính đáng, hoặc đã xác nhận tham dự nhưng không đến họp thì NSDLĐ vẫn tiến hành xử lý kỷ luật lao động.

Xem thêm tin khác...