Hỏi đáp pháp luật

Quyền lợi dành cho con em thương binh

Chị Hoàng Thị Thái - Hạ Long: Gia đình tôi có người là thương binh, xin hỏi con của thương binh thì có thể được hưởng những chính sách gì?

Vũ Anh Law Trả lời:

Là con thương binh, gia đình bạn chị Thái có thể được ưu tiên hưởng một số chính sách sau:

- Được miễn nhập ngũ nếu là con thương binh hang một, hang hai theo quy định Khoản 2 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015;

- Cộng điểm ưu tiên khi tuyển sinh:

+ Xét tốt nghiệp THPT: Con của thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81% thì được cộng 0,25 điểm; con của thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên thì được cộng 0,5 điểm (Theo khoản 1 Điều 36 Quy chế thi THPT quốc gia ban hành kèm theo Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT)

+Xét tuyển đại học: Con thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên được ưu tiên cộng 2 điểm; con thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81% thì được cộng 1 điểm (Theo điểm a, khoản 1 Điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học ban hành kèm theo Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT).

- Con thương binh, con của người hưởng chính sách như thương binh là đối tượng được trợ cấp, miễn, giảm học phí (Theo điểm c khoản 3 Điều 33 Nghị định 75/2006/NĐ-CP).

Được cấp thẻ BHYT miễn phí theo điểm k khoản 3 Điều 1 Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC.

Xem thêm tin khác...