Hỏi đáp pháp luật

Mức thu lệ phí môn bài của doanh nghiệp

Ông Trần Thái Tuấn-Hạ Long hỏi: Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức kinh doanh hàng hóa?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTC quy định vè mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức kinh doanh hàng hóa  như sau:

+ Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 (ba triệu) đồng/năm;

+ Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 (hai triệu) đồng/năm;

+ Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 (một triệu) đồng/năm.

Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức nêu trên căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc ghi trong Điều lệ hợp tác xã.

Trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

Tổ chức có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì xác định mức thu lệ phí môn bài theo số liệu năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.

Trường hợp vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư được ghi trong GCNĐKKD hoặc GCNĐKĐT bằng ngoại tệ thì quy đổi ra tiền đồng Việt Nam để xác định mức lệ phí môn bài theo tỷ giá mua vào của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng nơi tại thời điểm người nộp lệ phí môn bài nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

 

Xem thêm tin khác...