Hỏi đáp pháp luật

Thất lạc hành lý xách tay trên máy bay

Bà Bùi Thị Hoa - Cẩm Phả: Vừa qua, tôi có để quên hành lý xách tay trên máy bay. Dù đã liên hệ sân bay và hãng hàng không giúp đỡ nhưng không được nhận được thông tin gì. Xin hỏi hãng hàng không có trách nhiệm gì với tôi không?

Vũ Anh Law Trả lời:

Khoản 1 Điều 149 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam 2006 quy định, hành lý bao gồm hành lý ký gửi và hành lý xách tay.

Hành lý ký gửi là hành lý của hành khách được chuyên chở trong tàu bay và do người vận chuyển bảo quản trong quá trình vận chuyển.

Hành lý xách tay là hành lý được hành khách mang theo người lên tàu bay và do hành khách bảo quản trong quá trình vận chuyển.

Vì vậy, trường hợp chị Hoa để quên hành lý xác tay trên máy bay, hãng hàng không chị đã sử dụng dịch vụ không có trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Theo Khoản 2, Đều 161 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam 2006:

Điều 161. Bồi thường thiệt hại đối với hàng hóa, hành lý

2. Trường hợp xảy ra mất mát, thiếu hụt hoặc hư hỏng hành lý xách tay, người vận chuyển chỉ chịu trách nhiệm bồi thường nếu người vận chuyển có lỗi gây ra thiệt hại.

Trường hợp hàng hóa, hành lý đã được bồi thường nhưng sau đó hàng hóa, hành lý lại đến địa điểm đến thì người nhận hàng, hành khách vẫn có quyền nhận số hàng hóa, hành lý đó và hoàn trả số tiền bồi thường đã nhận cho người vận chuyển.”

Chị Hoa có thể liên hệ tới bộ phận tìm kiếm hành lý tại sân bay và đề nghị hãng hàng không hỗ trợ để tìm kiếm hành lý thất lạc.

Xem thêm tin khác...