Hỏi đáp pháp luật

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính

Anh Hoàng Văn Tuấn – Cẩm Phả hỏi về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính.

 

Vũ Anh Law Trả lời:

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được quy định tại Khoản 1, Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, cụ thể như sau:

- Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 01 năm.

- Các vi phạm hành chính sau có  thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 02 năm:

Vi phạm về kế toán; thủ tục thuế; phí, lệ phí; kinh doanh bảo hiểm; quản lý giá; chứng khoán; sở hữu trí tuệ; xây dựng; bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, hải sản; quản lý rừng, lâm sản; điều tra, quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước; thăm dò, khai thác dầu khí và các loại khoáng sản khác; bảo vệ môi trường; năng lượng nguyên tử; quản lý, phát triển nhà và công sở; đất đai; đê điều; báo chí; xuất bản; sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh hàng hóa; sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả; quản lý lao động ngoài nước thì .

- Vi phạm hành chính là hành vi trốn thuế, gian lận thuế, nộp chậm tiền thuế, khai thiếu nghĩa vụ thuế thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về thuế;

- Thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được quy định như sau:

+ Đối với vi phạm hành chính đã kết thúc thì thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm.

+ Đối với vi phạm hành chính đang được thực hiện thì thời hiệu được tính từ thời điểm phát hiện hành vi vi phạm.

 

Xem thêm tin khác...