Hỏi đáp pháp luật

Thủ tục giải quyết thuận tình ly hôn

Chị Trần Thanh Hương - Hà Nội: Vợ chồng tôi muốn ly hôn. Các vấn đề về con cái và tài sản đã thỏa thuận xong. Xin hỏi trình tự giải quyết theo quy định pháp luật được quy định như thế nào?

Vũ Anh Law Trả lời:

Trường hợp thuận tình ly hôn, không có tranh chấp về việc nuôi dưỡng con cái và phân chia tài sản, anh, chị có thể yêu cầu Tòa án ra quyết định thuận tình ly hôn theo quy định.

Điều 212, 363, 365, 366 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 quy định: trường hợp xét thấy đơn yêu cầu và tài liệu, chứng cứ kèm theo đã đủ điều kiện thụ lý thì Thẩm phán thực hiện như sau:

- Thông báo cho người yêu cầu về việc nộp lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự trong thời hạn 05 ngày làm việc.

- Tòa án thụ lý đơn khi người yêu cầu nộp cho Tòa án biên lai thu tiền lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự;

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu, Tòa án phải thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết việc dân sự, cho Viện kiểm sát cùng cấp về việc Tòa án đã thụ lý đơn yêu cầu.

- Trong thời hạn 01 tháng chuẩn bị xét đơn yêu cầu Tòa án tiến hành hòa giải. Nếu anh chị không thể hàn gắn và không phát sinh tranh chấp Thẩm phán sẽ ra quyết định công nhận sự thỏa thuận.

Xem thêm tin khác...