Hỏi đáp pháp luật

TNHS đối với hành vi xâm phạm quyền bình đẳng giới

Chị Phạm Thị Ánh Tuyết - Tiên Yên hỏi: Trách nhiệm hình sự đối với tội xâm phạm bình đẳng giới được hiểu như thế nào?

Vũ Anh Law Trả lời:

Tội xâm phạm quyền bình đẳng giới theo Điều 165 Bộ luật Hình sự 2015 được quy định cụ thể như sau:

- Người nào vì lý do giới mà thực hiện hành vi dưới bất kỳ hình thức nào cản trở người khác tham gia hoạt động trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, lao động, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, y tế, đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm.

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

+ Phạm tội 02 lần trở lên;

+ Đối với 02 người trở lên.

- Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Căn cứ vào hành vi cụ thể người phạm tội sẽ bị xử phạt hình thức tương ứng.

Ngoài ra, hành vi phân biệt giới tính có thể bị xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Nghị định 55/2009/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính về bình đẳng giới.

Xem thêm tin khác...