Hỏi đáp pháp luật

Xử phạt trường hợp không nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn

Trường hợp doanh nghiệp nơi tôi làm việc không nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn từ quý 04/2018 và đến nay, ngày 15/6/2020 thì doanh nghiệp mới thực hiện việc nộp báo cáo của quý 04/2018 đến quý 01/2020. Như vậy sẽ bị xử phạt như thế nào?

Vũ Anh Law Trả lời:

Căn cứ Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC thì thời hạn nộp báo cáo tình hình thực hiện hóa đơn:

·            Theo tháng: chậm nhất là ngày 20 của tháng sau. Ví dụ báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của tháng 1 thì chậm nhất là 20/2.

·            Theo quý: chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau. Ví dụ quý II năm 2020 thì chậm nhất là ngày 30/7/2020. Kể từ ngày 31/07/2020 được coi là chậm nộp.

·            Điều 13 Thông tư 10/2014/TT-BTC và được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 1 Thông tư 176/2016/TT-BTC quy định về mức phạt của hành vi chậm hoặc không nộp báo cáo tình hình thực hiện hóa đơn:

·            Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hoá đơn từ ngày thứ 1 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

·            Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng, trừ thông báo phát hành hóa đơn, chậm sau 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

·            Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng với hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế. Hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, được tính sau 20 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

Với thông tin bạn đưa ra thì hợp tác xã đã không nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn từ quý 4 năm 2018 (đến quý 1 năm 2020), riêng quý 1 năm 2020 bạn phải nộp báo cáo này chậm nhất là 30/4/2020. Như vậy, mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi này sẽ là phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

Xem thêm tin khác...