Bình luận

Kỷ niệm 71 năm ngày sức khỏe thế giới ( 07/04/1950 – 07/04/2021)

 


Ngày sức khoẻ thế giới là một sự kiện được tổ chức Y tế Thế giới tổ chức hàng năm nhằm kỷ niệm ngày thành lập của tổ chức, đó là ngày 7/4. Đây là ngày để tổ chức Y tế Thế giới tuyên truyền và liên kết cộng đồng với các thông điệp về sức khỏe.

Năm 1948, Tổ chức Y tế Thế giới tổ chức hội nghị sức khỏe thế giới đầu tiên và hội nghị này chọn ngày mùng 7 tháng 4 hàng năm là ngày sức khỏe thế giới, bắt đầu từ năm 1950. Mục tiêu của ngày sức khỏe thế giới là làm cho cộng đồng nhận thức về một chủ đề sức khỏe cụ thể mà Tổ chức Y tế Thế giới ưu tiên đưa ra cho năm đó. Các hoạt động và chi phí vẫn kéo dài sau ngày sức khỏe thế giới hàng năm, tức là có một ngày để làm cho 365 ngày với mục tiêu cụ thể. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chọn ra một lĩnh vực ưu tiên của Y tế công cộng toàn cầu để làm chủ đề cho ngày Sức khỏe thế giới.

Có thể nói năm 2020 là một năm tàn phá sức khỏe toàn cầu. Một loại vi-rút chưa từng được biết đến trước đây đã gây bệnh khắp thế giới, nhanh chóng nổi lên như một trong những kẻ giết người hàng đầu, gây ra sự thiếu hụt của hệ thống y tế. Ngày nay, dịch vụ y tế ở tất cả các khu vực đang phải vật lộn để giải quyết vấn đề COVID-19 và cung cấp dịch vụ chăm sóc cứu sống mọi người. Trong tình hình đại dịch COVID-19 đe dọa sẽ cản trở những tiến bộ về sức khỏe trên phạm vi toàn cầu đã đạt được trong hai thập kỷ qua - như việc phòng chống các bệnh truyền nhiễm và cải thiện sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Do đó, bước vào năm 2021, các quốc gia trên toàn thế giới cần phải tiếp tục chiến đấu với đại dịch COVID-19. Cho dù biết rằng các công cụ phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả đang được phát triển. Mỗi quốc gia hiện nay đều nhanh chóng củng cố lại hệ thống y tế của mình để có thể cung cấp những công cụ hiệu quả này, đồng thời phải giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường khiến cho một số bộ phận dân cư phải chịu đựng nhiều hơn những bộ phận khác.

Tại Việt Nam, từ đầu năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, nhưng được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, công tác y tế đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng, chống đại dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đạt được các chỉ tiêu của Quốc hội, của Chính phủ giao.

Truyền thông y tế luôn được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, phổ biến kiến thức để người dân thay đổi các hành vi có lợi cho sức khoẻ, chủ động phòng ngừa bệnh tật, nâng cao sức khoẻ. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn ra phức tạp trên toàn cầu, công tác truyền thông phòng, chống dịch COVID19 luôn luôn chủ động, sử dụng nhiều hình thức, kịp thời cung cấp thông tin, góp phần quan trọng trong việc ngăn ngừa, kiểm soát dịch COVID-19 tại Việt Nam, được Chính phủ và nhân dân Việt Nam ghi nhận; đồng thời góp phần tạo được uy tín của Việt Nam đối với dư luận quốc tế.

Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2030 và nhiều kế hoạch, chiến lược quan trọng khác. Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế giai đoạn tới, Bộ Y tế hướng dẫn các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và y tế các ngành triển khai công tác truyền thông y tế năm 2021 với những nội dung chủ yếu như sau:

­-           Tăng cường các hoạt động tuyên truyền phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác y tế đến cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội và toàn thể nhân dân để tạo môi trường xã hội đồng thuận trong việc thực thi các quy định. Đồng thời bảo đảm cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin về dịch bệnh, bệnh tật, các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ, đặc biệt về đại dịch COVID-19 để người dân nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi có lợi cho sức khoẻ và chủ động phòng ngừa.

-        Chủ động, tích cực truyền thông vận động để tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị xã hội, các Bộ, ngành liên quan trong việc xây dựng và thực hiện các cơ chế chính sách, đầu tư nguồn lực cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân và phòng, chống dịch COVID-19.

-         Truyền thông về các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII:

·            Nghị quyết 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Trong đó tại mục 2 phần III của nghị quyết nêu rõ nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao sức khỏe nhân dân, gồm có:

o      Tập trung nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, đề cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và của mỗi người dân; xây dựng và tổ chức thực hiện đồng bộ các đề án, chương trình về nâng cao sức khoẻ và tầm vóc người Việt Nam. Quan tâm các điều kiện để mỗi người dân được bảo vệ, nâng cao sức khoẻ, đặc biệt là ở vùng nông thôn, miền núi, hải đảo.

o      Khuyến nghị, phổ biến chế độ dinh dưỡng, khẩu phần ăn phù hợp cho từng nhóm đối tượng, nguồn nguyên liệu, khẩu vị của người Việt. Các sản phẩm, thực phẩm đóng gói phải có đầy đủ thông tin về thành phần, năng lượng, cảnh báo về sức khoẻ trên bao bì. Triển khai các chương trình bổ sung vi chất cần thiết cho phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, trẻ em, người cao tuổi.

o      Khẩn trương hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm. Thực hiện việc kiểm soát an toàn thực phẩm dựa trên đánh giá nguy cơ, sản xuất kinh doanh theo chuỗi, truy xuất nguồn gốc.

o      Tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống và cai nghiện ma tuý. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giảm tiêu thụ rượu, bia, thuốc lá.

o      Đổi mới căn bản giáo dục thể chất, tâm lý, tăng số môn tập luyện tự chọn trong nhà trường, kết hợp chặt chẽ với tập luyện ngoài nhà trường. Phát triển mạnh các phong trào rèn luyện thân thể. Tăng cường công tác y tế học đường.

o      Thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng xấu từ ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu tới sức khoẻ. Tập trung nguồn lực xây dựng, nâng cấp các hệ thống cấp thoát nước; bảo đảm người dân được tiếp cận sử dụng nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh; xử lý chất thải; khắc phục ô nhiễm các dòng sông, các cơ sở sản xuất. Tăng cường cải tạo, hạn chế san lấp hệ thống kênh rạch, hồ ao; chống lạm dụng hoá chất trong nuôi trồng.

o      Phát huy hiệu quả các thiết chế, đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, thể thao. Tăng cường tuyên truyền, vận động xây dựng nếp sống văn minh, lối sống lành mạnh, vệ sinh; xoá bỏ các tập tục lạc hậu ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ.

o      Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống thảm hoạ, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, an toàn lao động; phòng, chống tai nạn, thương tích, cháy, nổ, bệnh nghề nghiệp

·             Nghị quyết 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới; truyền thông về các văn kiện, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác y tế. Phối hợp các Bộ, ban, ngành, đoàn thể, các cấp chính quyền truyền thông về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

-        Triển khai đồng bộ các hoạt động truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 theo nguyên tắc CHỦ ĐỘNG, MINH BẠCH, ĐỒNG BỘ, KỊP THỜI, CHÍNH XÁC, HIỆU QUẢ nhằm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về tình hình dịch, các hoạt động ứng phó của Việt Nam; kêu gọi, huy động sự chủ động, tích cực tham gia của mỗi người dân Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; khuyến cáo nhanh chóng, chính xác các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đến người dân và toàn xã hội, chú trọng Thông điệp 5K phòng, chống dịch COVID-19; tăng cường truyền thông về vắc xin COVID -19. truyền thông về các bài học, kinh nghiệm phòng, chống dịch COVID-19 của Việt Nam.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mỗi người dân mạnh khỏe, tức là cả nước mạnh khỏe” - mong rằng mỗi người dân Việt Nam sẽ cùng chung tay thực hiện các hành động thiết thực để bảo vệ sức khỏe của chính mình và của toàn xã hội.

Xem thêm tin khác...